parallax background


Pensioenakkoord 2019

Dit gaat er veranderen


Renovatie pensioenstelsel

Na bijna 10 jaar onderhandelen is het dan eindelijk zover. Het langverwachte pensioenakkoord is een feit. Eindelijk kan ons pensioenstelsel flink gerenoveerd worden en dat is goed nieuws voor heel veel Nederlanders. In deze blog leggen wij u graag uit wat er gaat veranderen.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen

Hieronder staan we stil bij de belangrijkste punten uit het pensioenakkoord. Klik op het onderdeel voor een uitgebreide toelichting.
AOW leeftijd

De AOW leeftijd stijgt minder snel

Nu krijgt u AOW als u 66 jaar en 4 maanden oud bent. Deze AOW-leeftijd wordt tot 2022 vastgezet. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024. De AOW-leeftijd stijgt door het akkoord dus pas in 2024 tot 67 jaar. In de huidige planning zou de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar gaan.
Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dat betekent dat wanneer we volgens de statistieken ouder worden, de AOW leeftijd hoger wordt. Echter voor ieder jaar dat we langer leven stijgt de AOW leeftijd nu 8 maanden in plaats van 1 jaar.
Vroegpensioen voor werknemers met een zwaar beroep

Werknemers met een zwaar beroep kunnen eerder met pensioen

In het huidige pensioenstelsel wordt er geen onderscheid gemaakt naar beroepen. Een stukadoor bijvoorbeeld moet net zolang doorwerken als een receptionist. Het mag duidelijk zijn dat dat niet altijd fysiek haalbaar is.
Daarom moeten werknemers met een zwaar beroep de keuze hebben om eerder te stoppen met werken. De bestaande mogelijkheid om te sparen voor verlof wordt hiervoor verruimd. Ook komt er tijdelijk meer ruimte om eerder te stoppen met werken.
Werknemers en werkgevers kunnen onderling afspreken (via een CAO) dat een werknemer tot drie jaar eerder met pensioen gaat. De werkgever kan dan het inkomen van de werknemer helpen overbruggen tot de AOW-leeftijd is bereikt, terwijl de werknemer deels kan putten uit zijn pensioen. Wel blijft het financieel aantrekkelijker voor zowel werkgevers en werknemers om door te werken.
Korten pensioenen

Minder strenge regels voor pensioenfondsen

Regels voor pensioenfondsen worden soepeler, waardoor de kans dat uw pensioen(en) word(t)(en) verlaagd kleiner wordt. Het pensioen wordt straks wel sneller aangepast aan de economische situatie. Dat betekent dat uw pensioen sneller wordt verhoogd in goede tijden, maar ook sneller wordt verlaagd in slechte tijden.
Door de versoepeling hoeven heel veel pensioenfondsen volgend jaar geen kortingen door te voeren. Toch zitten enkele (grote) pensioenfondsen nog steeds in de gevarenzone. Ook als er van de nieuwe regels wordt uitgegaan. U leest er meer over in ons bericht: Wordt uw pensioen ook gekort?
Persoonlijk en transparant pensioen

Opbouw sluit meer aan op persoonlijke situatie

Pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen.
In het huidige systeem betalen jongere werknemers voor de oudere. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat een euro van een 25 jarige veel langer rendeert dan een euro van een 50 plusser. Straks wordt de premie meer gebaseerd op de persoonlijke situatie. Het is echter nog niet duidelijk hoe dat er precies uit komt te zien.
Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Wellicht de maatregel die het meeste stof doet opwaaien. Ondernemers (in de media wordt gesproken over zzp’ers, maar het is logischer dat het alle ondernemers betreft) moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren, zodat alle werkenden verzekerd zijn.
De maatregel lijkt een vreemde eend in de bijt, maar is kennelijk nodig voor het kabinet om te voorkomen dat het akkoord in de eerste kamer sneuvelt. Doelstelling is vooral om oneerlijke concurrentie tussen werknemer en zzp'er te voorkomen. Een zzp'er zonder aov kan zijn diensten immers goedkoper aanbieden dan een werknemer die wel (verplicht) is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dat is althans de uitleg van het kabinet om deze maatregel te verdedigen.
Hoe de verzekering er precies uit komt te zien moet nog blijken, maar de insteek is vooralsnog een collectieve basisverzekering met acceptatieplicht. Het is ook nog onduidelijk hoe deze verzekering betaald moet worden.
Deel ouderdomspensioen ineens opnemen
Iedereen krijgt de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen op de pensioeningangsdatum op te nemen. Mensen kunnen straks maximaal 10% van het door hen opgebouwde pensioen opnemen om bijvoorbeeld hun hypotheek af te betalen.

Ingangsdatum

  • De afspraken over de AOW-leeftijd gaan op 1 januari 2020 in.
  • Het nieuwe pensioenstelsel moet twee jaar later ingaan.

Mannen bouwen een derde meer pensioen op dan vrouwen

Mannen bouwen gemiddeld een pensioen van 13.700 euro bruto per jaar op. Dat is een derde meer dan vrouwen, die gemiddeld uitkomen op 9.200 euro. Omdat de verschillen tussen individuele personen erg groot zijn ligt het te bereiken pensioen voor de meeste Nederlanders echter onder het gemiddelde (bron:CBS).